Hair

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων

1. Γενικά

Η Henkel Hellas ΑΒΕΕ, εφεξής αναφερόμενη ως Henkel, σέβεται την ιδιωτική ζωή κάθε ατόμου που επισκέπτεται την ιστοσελίδα της. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το είδος των δεδομένων που συλλέγει η Henkel καθώς και για το πώς αυτά χρησιμοποιούνται. Θα μάθετε, επίσης, πώς εσείς, ως υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

Τυχόν αλλαγές της εν λόγω Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων θα δημοσιεύονται στην σελίδα αυτή. Αυτό θα σας δίνει τη δυνατότητα να ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή για το ποια δεδομένα συλλέγουμε και πώς τα χρησιμοποιούμε.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων δεν ισχύει για ιστοσελίδες που είναι προσβάσιμες μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks) στις ιστοσελίδες της Henkel.

2. Συλλογή, χρήση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Όνομα υπεύθυνης εταιρείας: Henkel Hellas ΑΒΕΕ
Διεύθυνση της υπεύθυνης εταιρείας: Κύπρου 23, 18346, Μοσχάτο Αττικής

Η Henkel χρησιμοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρωτίστως για να παρέχει υπηρεσίες στους χρήστες της εν λόγω ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων θα λαμβάνει χώρα μόνο σε περιπτώσεις που αποτελεί νομική υποχρέωση ή δικαίωμα ή εφόσον ο εν λόγω χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του στη Henkel. H Henkel αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα ιδίως για τους εξής σκοπούς:

Όταν οι χρήστες επισκέπτονται την ιστοσελίδα, η Henkel αυτομάτως συλλέγει και αποθηκεύει ορισμένα δεδομένα. Σε αυτά περιλαμβάνονται: η διεύθυνση IP ή το αναγνωριστικό του αντίστοιχου τερματικού, το οποίο χρησιμοποιούμε για τη μετάδοση του ζητηθέντος περιεχομένου (λ.χ. ιδίως περιεχόμενα, κείμενα, εικόνες και πληροφορίες προϊόντων καθώς και φακέλους δεδομένων που παρέχονται προς μεταφόρτωση κλπ.), τη δραστηριότητα των χρηστών στο πλαίσιο της ιστοσελίδας, τον τύπο του αντίστοιχου τερματικού, το είδος του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και την ημερομηνία και ώρα της χρήσης.

Η Henkel αποθηκεύει τις εν λόγω πληροφορίες το πολύ για 7 ημέρες με σκοπό την αναγνώριση και καταστολή τυχόν κακής χρήσης.

Η Henkel χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες και για λόγους βελτίωσης της παρουσίασης των υπηρεσιών, των χαρακτηριστικών και των λειτουργιών, καθώς και των γενικών διαχειριστικών εργασιών.

Πέραν αυτού, η Henkel διαγράφει ή ανωνυμοποιεί τα δεδομένα σχετικά με τη χρήση, συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων IP, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και μόλις αυτά πλέον δεν απαιτούνται για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Η επεξεργασία και χρήση των δεδομένων βασίζεται στις διατάξεις της νομοθεσίας, οι οποίες δικαιολογούν τις εν λόγω λειτουργίες δεδομένου ότι (1) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την παροχή της ιστοσελίδας, ή (2) η Henkel έχει υπέρτερο έννομο συμφέρον για τη διασφάλιση και ενίσχυση της λειτουργικότητας και της άνευ ελαττωμάτων λειτουργία της ιστοσελίδας καθώς και προσαρμογής στις ανάγκες των χρηστών.

3. Περαιτέρω επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Α) Διαγωνισμοί/Κληρώσεις

Ενδέχεται να έχετε δώσει τα δεδομένα επικοινωνίας σας και τη διεύθυνσή σας ενόσω συμμετέχετε σε διαγωνισμό, ο οποίος καμιά φορά διεξάγεται μέσω της ιστοσελίδας μας. Θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για τους σκοπούς διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Δεν θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους παρά μόνο για τους σκοπούς της διανομής των επάθλων ή για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Η επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας βασίζεται σε διατάξεις της νομοθεσίας οι οποίες δικαιολογούν τις εν λόγω λειτουργίες επί τη βάση του ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Εάν δεν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση των δεδομένων για περισσότερο χρονικό διάστημα, λ.χ. στο πλαίσιο της διαχείρισης της σχέσης με τον πελάτη θα αποθηκεύουμε τα δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται προκειμένου να εκπληρωθεί ο ανωτέρω σκοπός ή για όσο χρόνο απαιτείται σε περίπτωση που υφίστανται νομικοί περιορισμοί ως προς τη διατήρησή τους.

4. Αρχεία Cookies, Pixel, Δακτυλικά αποτυπώματα και παρόμοιες τεχνολογίες

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες. Τα cookies είναι μικρές μονάδες δεδομένων που αποθηκεύονται προσωρινά στον σκληρό δίσκο της συσκευής σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και είναι απαραίτητα για τη χρήση του ιστότοπού μας. Ένα cookie συχνά περιλαμβάνει ένα μοναδικό αναγνωριστικό, το οποίο είναι ένας τυχαία δημιουργημένος αριθμός που αποθηκεύεται στη συσκευή σας. Μερικά λήγουν στο τέλος της περιήγησής σας στον ιστότοπο. Άλλα παραμένουν στη συσκευή σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τα τεχνικά απαραίτητα cookies θα χρησιμοποιούνται αυτόματα. Άλλα cookies (ή παρόμοιες τεχνολογίες) θα εφαρμόζονται μόνο βάσει πρότερης συγκατάθεσής σας.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι cookies. Τα cookies πρώτου μέρους είναι αυτά που τοποθετούνται από τον ιστότοπο στον οποίο γίνεται η επίσκεψη και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από αυτόν τον ιστότοπο. Τα cookies τρίτων μερών είναι αυτά που τοποθετούνται από άλλους οργανισμούς που χρησιμοποιούμε για διάφορες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών ανάλυσης που τοποθετούν cookies εκ μέρους μας ώστε να μας ενημερώσουν για το τι αρέσει και τι δεν αρέσει στον ιστότοπό μας. Επιπλέον, ο ιστότοπος που επισκέπτεστε ενδέχεται να περιέχει ενσωματωμένο περιεχόμενο, για παράδειγμα, από το YouTube, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να ορίζει τα δικά του cookies.

Ένα pixel είναι συνήθως μια διάφανη εικόνα όχι μεγαλύτερη από 1-pixel x 1-pixel, που τοποθετείται στον ιστότοπο για τη συλλογή δεδομένων όπως η διεύθυνση IP, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η ώρα πρόσβασης ή cookies που έχουν οριστεί προηγουμένως με σκοπό την εξατομίκευση περιεχομένου ή την πιο αποτελεσματική και πιο εύκολη περιήγηση. Χρησιμοποιούνται συχνά σε συνδυασμό με τα cookies καθώς τα pixels δημιουργούν και διαχειρίζονται cookies.

Υπό την προϋπόθεση ότι έχετε συναινέσει, ο ιστότοπος θα συλλέγει δεδομένα σε σχέση με το λειτουργικό σύστημα μιας συσκευής, το πρόγραμμα περιήγησης, τη γλώσσα, τις εγκατεστημένες γραμματοσειρές, τη διεύθυνση IP, τα πρόσθετα προγράμματα και περαιτέρω πληροφορίες. Με αυτόν τον τρόπο, μια συσκευή δύναται να αναγνωριστεί εκ νέου για σκοπούς μάρκετινγκ σχετικούς με τον χρήστη.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα cookies και άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιεί ο ιστότοπός μας και τη χρήση τους, στον ιστότοπο μας στην ενότητα «Cookies» και «Ρυθμίσεις Cookies». Εκεί, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με ισχύ για το μέλλον, απενεργοποιώντας την αντίστοιχη ρύθμιση cookies.

5. Web Tracking

Α) Google Analytics

Η ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιεί Google Analytics, μία υπηρεσία web analytics η οποία παρέχεται από την Google, Inc. (“Google”). Για το σκοπό αυτό, εγκαθίσταται ένα cookie αρχείο στον υπολογιστή σας. Οι πληροφορίες που παράγονται από το αρχείο cookie σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς (συμπεριλαμβανομένης και της Διεύθυνσης IP σας) θα διαβιβάζεται στην και θα αποθηκεύεται στην Google, στους servers της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έχουμε ενεργοποιήσει την υπηρεσία ανωνυμοποίησης της Διεύθυνσης IP, το οποίο σημαίνει ότι η Google περικόπτει/ανωνυμοποιεί τα τελευταία οκτώ ψηφία της διεύθυνσης IP για τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για άλλα μέρη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πλήρης διεύθυνση IP θα αποστέλλεται και θα σμικρύνεται από τους servers της Google στις ΗΠΑ.

Εκ μέρους του παρόχου της ιστοσελίδας, η Google θα χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες για τους σκοπούς εκτίμησης της χρήσης της ιστοσελίδας από εσάς, σύνταξης εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητα της ιστοσελίδας για φορείς εκμετάλλευσης ιστοσελίδων και παροχής λοιπών υπηρεσιών σχετικά με τη δραστηριότητα της ιστοσελίδας και της χρήσης του διαδικτύου προς τον πάροχο της ιστοσελίδας. Η Google δεν θα συσχετίζει την διεύθυνση IP σας με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που τυχόν η ίδια τηρεί.

Αντιρρήσεις για τη συλλογή δεδομένων:

Πέραν των αλλαγών στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή και χρήση δεδομένων από την Google (αρχεία cookies και διεύθυνση IP) μεταφορτώνοντας και εγκαθιστώντας το plug-in του προγράμματος περιήγησής σας, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Β) Google DoubleClick

Χρησιμοποιούμε τη λειτουργία Google DoubleClick στην ιστοσελίδα μας προκειμένου να αξιολογήσουμε τη χρήση της ιστοσελίδας και έτσι ώστε εμείς, η Google και οι λοιποί διαφημιστές οι οποίοι συνεργάζονται με την DoubleClick, να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντα των χρηστών. Για το σκοπό αυτό, ένα αρχείο cookie εγκαθίσταται στον υπολογιστή σας. Το αρχείο αυτό συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τις διαφημίσεις που εμφανίζονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και ποιες εκ των οποίων πατάτε. Οι πληροφορίες που παράγονται από το αρχείο cookie σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας θα διαβιβαστούν σε έναν server της Google στις ΗΠΑ και θα αποθηκευτούν εκεί. Με βάση τις πληροφορίες που έχουν συλλεγεί, θα εμφανίζονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας διαφημίσεις με περιεχόμενο που αντιστοιχεί στα ενδιαφέροντά σας.

Αντιρρήσεις για τη συλλογή δεδομένων:

Πέραν των αλλαγών των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας, μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε οριστικά το αρχείο cookie DoubleClick με τη βοήθεια ενός plug-in προγράμματος περιήγησης. Με το εν λόγω plug-in, οι ρυθμίσεις απενεργοποίησης για το εν λόγω πρόγραμμα περιήγησης διατηρούνται, ακόμα και αν διαγράψετε όλα τα αρχεία cookies. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο plug-in του προγράμματος περιήγησης για οριστική απενεργοποίηση στη σελίδα: https://support.google.com/ads/answer/7395996

Γ) Facebook Custom Audience Pixel

Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα του Facebook Custom Audience, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να σας παρουσιάζουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις όταν επίσης εσείς βρίσκεστε συνδεδεμένοι στο Facebook έχοντας συνδεθεί με τον προσωπικό σας λογαριασμό. Το εργαλείο αυτό μας επιτρέπει να εξατομικεύουμε τις διαφημίσεις βάσει της χρήσης της ιστοσελίδας μας προκειμένου να σας παρέχουμε διαφημίσεις που είναι απολύτως προσαρμοσμένες σε εσάς. Προς το σκοπό αυτό, μοιραζόμαστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου σας σε κρυπτογραφημένη μορφή (hashed format), η οποία επιτρέπει στο Facebook να σας αναγνωρίζει σε περίπτωση που επίσης έχτε συνδεθεί στο Facebook.

Αντιρρήσεις για τη συλλογή δεδομένων:

Πέραν της αλλαγής των ρυθμίσεων στο πρόγραμμα περιήγησής σας, μπορείτε να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις διαφημίσεων μέσω των ρυθμίσεων του Facebook εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντά σας στο Facebook.

6. Τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου των δεδομένων/ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Ανά πάσα στιγμή δικαιούστε να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας. Επιπλέον, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, έχετε και τα εξής δικαιώματα:

  • Δικαίωμα διόρθωσης
  • Δικαίωμα διαγραφής
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
  • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε αντίστοιχη εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων
  • Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων (από την 25η Μαΐου 2018)
  • Δικαίωμα αντίρρησης

Σε περίπτωση επεξεργασίας που περιλαμβάνει και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η οποία διεξάγεται επί τη βάση εννόμου συμφέροντος της Henkel, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανά πάσα στιγμή, για λόγους που απορρέουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Η Henkel θα παύσει την εν λόγω επεξεργασία, εκτός εάν η Henkel μπορεί να αποδείξει ότι συντρέχουν σημαντικού λόγοι για την εν λόγω επεξεργασία, οι οποίοι είναι άξιοι προστασίας και οι οποίοι υπερτερούν των συμφερόντων σας, των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας ή εάν η επεξεργασία τίθεται για την άσκηση ή υπεράσπιση κατά αξιώσεων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ή εάν έχετε οποιαδήποτε άλλη απορία ή επιθυμία σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να στείλετε email ή επιστολή υπ' όψη: Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, Henkel Ελλάς ΑΒΕΕ, Κύπρου 23, 18346, Μοσχάτο Αττικής (email: dataprotection_greece@henkel.com).