ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

‘ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ HENKEL «Η ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΖΕΙ ΤΑ ΚΑΛΑ ΤΗΣ»

Η εταιρεία Henkel HELLAS Α.Β.Ε.Ε διοργανώνει διαγωνισμό στα καταστήματα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ».

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Σε διαφορετική περίπτωση η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θα ακυρωθεί άμεσα και οι ανωτέρω θα υποχρεούνται στην επιστροφή οποιουδήποτε δώρου θα έχουν τυχόν λάβει.

Εξαιρούνται της συμμετοχής στο διαγωνισμό οι εργαζόμενοι των εταιρειών «Henkel HELLAS Α.Β.Ε.Ε.», «Ι. ΦΕΛΟΥΚΑΣ – Σ. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗΣ Ο.Ε.», «Cambo Industries Digital IKE», «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.», των εταιρειών υπό το σχήμα των οποίων λειτουργούν τα ενταχθέντα στο σύστημα Δικαιόχρησης καταστήματα υπό το σήμα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise».

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 1/04/2021 ώρα 08:00 έως 14/04/2021 ώρα 23:59 (εφεξής η «διάρκεια») στα καταστήματα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» και «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise».

3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος, δεδομένου ότι κάθε ενδιαφερόμενος –εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος- μπορεί να προσέλθει σε οποιοδήποτε κατάστημα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» και «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise», να παραλάβει το ενημερωτικό έντυπο, να μπει στο www.henkelcontest.gr, να συμπληρώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, περιοχή, e-mail, τηλέφωνο) για να επικυρώσει τη συμμετοχή του καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει με μια (1) μόνο συμμετοχή στο διαγωνισμό. Οι επόμενες της πρώτης έγκυρης συμμετοχής στο διαγωνισμό θα ακυρώνονται.

Τα δώρα του Διαγωνισμού (εφεξής τα «Δώρα») είναι δέκα (10) πλυντήρια ρούχων INDESIT IWSC 51252 C ECO PL 5Kg 1200rpm (Xωρητικότητα (kg) 5 Kg, Ενεργειακή Κλάση: A++, Τρόπος Φόρτωσης: Εμπρόσθια, Στροφές: 1200 rpm, Πρoγράμματα Πλύσης: 16, Επίπεδο θορύβου πλύσης: 59 Db, Επίπεδο θορύβου στυψίματος: 80 dB, Ενδείκνυται για Οικιακή χρήση, Χρώμα White, Διαστάσεις Προϊόντος 85 cm x 59.5 cm x 42 cm - (Υ x Π x Μ), Βάρος 60.8 Kg, Εγγύηση 2 Έτη) και πενήντα (50) πακέτα με απορρυπαντικά πλυντηρίου DIXAN. To πακέτο περιλαμβάνει 3 συσκ. Dixan Clean & Hygiene υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων 70μεζ.

Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται η διοργανώτρια εταιρεία «Henkel HELLAS Α.Β.Ε.Ε», η «Ι. ΦΕΛΟΥΚΑΣ – Σ. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗΣ Ο.Ε.», «η Cambo Industries Digital IKE», και εκ περισσού η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. και οι εταιρείες υπό το σχήμα των οποίων λειτουργούν τα ενταχθέντα στο σύστημα Δικαιόχρησης καταστήματα υπό το σήμα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise», για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα δώρα του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η διοργανώτρια εταιρεία «Henkel HELLAS Α.Β.Ε.Ε.», η «Ι. ΦΕΛΟΥΚΑΣ – Σ. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗΣ Ο.Ε.», η «Cambo Industries Digital IKE», η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.» και οι εταιρείες υπό το σχήμα των οποίων λειτουργούν τα ενταχθέντα στο σύστημα δικαιόχρησης καταστήματα υπό το σήμα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise», δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

4. Η κλήρωση θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας Cambo Industries Digital IKE επί της οδού Ιάκχου 8, Γκάζι τηλ. 21 3005 3625, την 15/04/2021 και ώρα 11:00 π.μ. με βάση τα στοιχεία των συμμετεχόντων που καταχωρήθηκαν στο site: www.henkelcontest.gr, με ηλεκτρονική παρουσία της συμβολαιογράφου κ. Άννας Ρήγα.

Θα αναδειχθούν συνολικά εξήντα (60) νικητές, οι δέκα (10) πρώτοι νικητές κατά τη σειρά ανάδειξής τους από την κλήρωση θα κερδίσουν από ένα πλυντήριο ρούχων INDESIT και οι επόμενοι πενήντα (50) νικητές θα κερδίσουν από ένα πακέτο με προϊόντα DIXAN. Επίσης, θα αναδειχθούν και είκοσι τρείς (23) αναπληρωματικοί.

Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό χώρο www.henkelcontest.gr και θα μείνουν αναρτημένα για 15 ημέρες από τη λήξη του διαγωνισμού.

Οι τυχεροί θα ειδοποιηθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) και τηλεφωνικά από την εταιρεία «Ι. ΦΕΛΟΥΚΑΣ – Σ. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗΣ Ο.Ε.» και θα τους δοθούν λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την παραλαβή του δώρου τους, τα μεταφορικά έξοδα των οποίων θα επωμιστεί η διοργανώτρια εταιρεία «Henkel HELLAS Α.Β.Ε.Ε.». Όσοι τυχεροί δεν ανταποκριθούν θετικά ή καταστεί ανέφικτη η τηλεφωνική επικοινωνία, έπειτα από τρείς (3) τουλάχιστον προσπάθειες επικοινωνίας μέχρι τις 15/5/2021, θα αντικατασταθούν αυτόματα και με σειρά προτεραιότητας από τους αναπληρωματικούς νικητές, οι οποίοι θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά από τις παραπάνω εταιρίες.

Στην περίπτωση που παρέλθουν 2 μήνες από την ημερομηνία ανάδειξης των αρχικών νικητών και των αναπληρωματικών νικητών (με καταληκτική ημερομηνία 15/6/2021) και κάποιος έστω κι από τους αναπληρωματικούς νικητές δεν έχει παραλάβει για οποιοδήποτε λόγο το έπαθλο, τότε αυτό απόλλυται και η «Henkel HELLAS Α.Β.Ε.Ε» μπορεί να το διαθέσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

5. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής ή βλάβης ή κλοπής του δώρου κατόπιν της παραλαβής του για οποιαδήποτε αιτία ή λόγο, ουδεμία ευθύνη φέρουν η διοργανώτρια εταιρεία «Henkel HELLAS Α.Β.Ε.Ε.», η «Ι. ΦΕΛΟΥΚΑΣ – Σ. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗΣ Ο.Ε.», και η Cambo Industries Digital IKE.

6. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού η διοργανώτρια εταιρεία «Henkel HELLAS Α.Β.Ε.Ε., Ι. ΦΕΛΟΥΚΑΣ – Σ. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗΣ Ο.Ε.» και η «Cambo Industries Digital IKE», απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη, ιδίως για τυχόν ελάττωμα των δώρων του Διαγωνισμού ή / και για τυχόν βλάβη - ζημία για οποιονδήποτε λόγο από δώρο και την χρήση αυτού ή / και για πράξη, παράλειψη ή συμπεριφορά.

7. Η διοργανώτρια εταιρεία «Henkel HELLAS Α.Β.Ε.Ε.», δικαιούται να τροποποιεί τους όρους του διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει οποιαδήποτε προθεσμία ή διάρκεια αυτού, να ματαιώσει ή αναβάλει το διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση στο site www.henkelcontest.gr. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οποιασδήποτε άλλη αξίωση έναντι της ανωτέρας εταιρείας.

8. Οι εταιρείες «Henkel HELLAS Α.Β.Ε.Ε.», «Ι. ΦΕΛΟΥΚΑΣ – Σ. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗΣ Ο.Ε.», και «Cambo Industries Digital IKE», δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, οι ανωτέρω εταιρείες δε φέρουν καμία ευθύνη, αν για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών ταραχών κλπ), δεν μπορούν να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζημίως των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.

Ρητά διευκρινίζεται ότι η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.» και οι εταιρείες υπό το σχήμα των οποίων λειτουργούν τα ενταχθέντα στο σύστημα δικαιόχρησης καταστήματα υπό το σήμα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise», ουδεμία ευθύνη απορρέουσα με οποιονδήποτε τρόπο από τον διαγωνισμό φέρουν.

9. Η εταιρεία «Henkel HELLAS Α.Β.Ε.Ε.» δικαιούται να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε οι η διοργανώτρια εταιρεία «Henkel HELLAS Α.Β.Ε.Ε.», έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο.

10. Προϋπόθεση της διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού και της ανάδειξης των νικητών αποτελεί η επεξεργασία των κατά τα ανωτέρω δηλωθέντων προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων και νικητών, καθώς και η προβολή των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με ανάρτηση του ονοματεπωνύμου των νικητών στο site της Διοργανώτριας «www.henkelcontest.gr» για 15 ημέρες. Μετά την παρέλευση του εν λόγω χρονικού διαστήματος, τα ονόματα των νικητών θα απαλείφονται από τον ως άνω δικτυακό τόπο. Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και νικητών θα τηρούνται από τη Διοργανώτρια αποκλειστικά και μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ανάδειξη των νικητών, την κατακύρωση και αποστολή των δώρων στους νικητές και την τυχόν επίλυση οποιουδήποτε θέματος αφορά στη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η περίοδος τήρησης των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. Με το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος, τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διαγράφονται με ασφάλεια από τα συστήματα των εταιρειών. Ρητά διευκρινίζεται ότι κανενός είδους διαβίβαση δεδομένων δεν πραγματοποιείται προς την «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.» και τις εταιρείες υπό το σχήμα των οποίων λειτουργούν τα ενταχθέντα στο σύστημα δικαιόχρησης καταστήματα υπό το σήμα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise».

10. Η τήρηση του παραπάνω αρχείου προσωπικών δεδομένων συνιστά ρητή προϋπόθεση για την ομαλή διενέργεια του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, οποιοσδήποτε δεν επιθυμεί την κατά τα ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ή την προβολή των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, οφείλει να μη συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Το ως άνω Αρχείο θα χρησιμοποιηθεί είτε από την «Henkel HELLAS Α.Β.Ε.Ε.» είτε από τις συνεργαζόμενες εταιρείες που αυτή θα διορίσει, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών και άλλων συναφών σκοπών. Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα, εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 679/2016 («GDPR»), το ν.4624/2019, το Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την πρόσβαση, επιβεβαίωση, τροποποίηση, διόρθωση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, καθώς και να υποβάλουν αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους επικοινωνώντας με την εταιρεία Henkel HELLAS Α.Β.Ε.Ε., στο e-mail dataprotection_greece@henkel.com.

11. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των παραπάνω αναλυτικών όρων συμμετοχής καθώς και συνιστά απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Οι όροι συμμετοχής θα βρίσκονται αναρτημένοι καθόλη τη διάρκεια του διαγωνισμού στο www.henkelcontest.gr

Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στη συμβολαιογράφο κ. Άννα Ρήγα. Κάθε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος όπως αυτό έχει κατατεθεί στην παραπάνω συμβολαιογράφο. Συμφωνείται ρητά ότι για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά με το διαγωνισμό αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, την πολιτική απορρήτου τα cookies και τα στοιχεία εταιρείας μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: Όροι Χρήσης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1. Γενικά

Η Henkel Hellas ΑΒΕΕ, εφεξής αναφερόμενη ως Henkel, σέβεται την ιδιωτική ζωή κάθε ατόμου που επισκέπτεται την ιστοσελίδα της. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το είδος των δεδομένων που συλλέγει η Henkel καθώς και για το πώς αυτά χρησιμοποιούνται. Θα μάθετε, επίσης, πώς εσείς, ως υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

Τυχόν αλλαγές της εν λόγω Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων θα δημοσιεύονται στην σελίδα αυτή. Αυτό θα σας δίνει τη δυνατότητα να ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή για το ποια δεδομένα συλλέγουμε και πώς τα χρησιμοποιούμε.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων δεν ισχύει για ιστοσελίδες που είναι προσβάσιμες μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks) στις ιστοσελίδες της Henkel.

2. Συλλογή, χρήση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Όνομα υπεύθυνης εταιρείας: Henkel Hellas ΑΒΕΕ

Διεύθυνση της υπεύθυνης εταιρείας: Κύπρου 23, 18346, Μοσχάτο Αττικής

Η Henkel χρησιμοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρωτίστως για να παρέχει υπηρεσίες στους χρήστες της εν λόγω ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων θα λαμβάνει χώρα μόνο σε περιπτώσεις που αποτελεί νομική υποχρέωση ή δικαίωμα ή εφόσον ο εν λόγω χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του στη Henkel. H Henkel αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα ιδίως για τους εξής σκοπούς:

Όταν οι χρήστες επισκέπτονται την ιστοσελίδα, η Henkel αυτομάτως συλλέγει και αποθηκεύει ορισμένα δεδομένα. Σε αυτά περιλαμβάνονται: η διεύθυνση IP ή το αναγνωριστικό του αντίστοιχου τερματικού, το οποίο χρησιμοποιούμε για τη μετάδοση του ζητηθέντος περιεχομένου (λ.χ. ιδίως περιεχόμενα, κείμενα, εικόνες και πληροφορίες προϊόντων καθώς και φακέλους δεδομένων που παρέχονται προς μεταφόρτωση κλπ.), τη δραστηριότητα των χρηστών στο πλαίσιο της ιστοσελίδας, τον τύπο του αντίστοιχου τερματικού, το είδος του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και την ημερομηνία και ώρα της χρήσης.

Η Henkel αποθηκεύει τις εν λόγω πληροφορίες το πολύ για 7 ημέρες με σκοπό την αναγνώριση και καταστολή τυχόν κακής χρήσης.

Η Henkel χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες και για λόγους βελτίωσης της παρουσίασης των υπηρεσιών, των χαρακτηριστικών και των λειτουργιών, καθώς και των γενικών διαχειριστικών εργασιών.

Πέραν αυτού, η Henkel διαγράφει ή ανωνυμοποιεί τα δεδομένα σχετικά με τη χρήση, συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων IP, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και μόλις αυτά πλέον δεν απαιτούνται για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Η επεξεργασία και χρήση των δεδομένων βασίζεται στις διατάξεις της νομοθεσίας, οι οποίες δικαιολογούν τις εν λόγω λειτουργίες δεδομένου ότι (1) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την παροχή της ιστοσελίδας, ή (2) η Henkel έχει υπέρτερο έννομο συμφέρον για τη διασφάλιση και ενίσχυση της λειτουργικότητας και της άνευ ελαττωμάτων λειτουργία της ιστοσελίδας καθώς και προσαρμογής στις ανάγκες των χρηστών.

3. Περαιτέρω επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Α) Διαγωνισμοί/Κληρώσεις

Ενδέχεται να έχετε δώσει τα δεδομένα επικοινωνίας σας και τη διεύθυνσή σας ενόσω συμμετέχετε σε διαγωνισμό, ο οποίος καμιά φορά διεξάγεται μέσω της ιστοσελίδας μας. Θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για τους σκοπούς διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Δεν θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους παρά μόνο για τους σκοπούς της διανομής των επάθλων ή για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Η επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας βασίζεται σε διατάξεις της νομοθεσίας οι οποίες δικαιολογούν τις εν λόγω λειτουργίες επί τη βάση του ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Εάν δεν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση των δεδομένων για περισσότερο χρονικό διάστημα, λ.χ. στο πλαίσιο της διαχείρισης της σχέσης με τον πελάτη θα αποθηκεύουμε τα δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται προκειμένου να εκπληρωθεί ο ανωτέρω σκοπός ή για όσο χρόνο απαιτείται σε περίπτωση που υφίστανται νομικοί περιορισμοί ως προς τη διατήρησή τους.

4. Αρχεία Cookies

Σε περίπτωση που θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που έχουν οριστεί σε αυτή τη σελίδα, παρακαλούμε ακολουθήστε τον σύνδεσμο σχετικά με τα cookies.

5. Web Tracking

Α) Google Analytics

Η ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιεί Google Analytics, μία υπηρεσία web analytics η οποία παρέχεται από την Google, Inc. (“Google”). Για το σκοπό αυτό, εγκαθίσταται ένα cookie αρχείο στον υπολογιστή σας. Οι πληροφορίες που παράγονται από το αρχείο cookie σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς (συμπεριλαμβανομένης και της Διεύθυνσης IP σας) θα διαβιβάζεται στην και θα αποθηκεύεται στην Google, στους servers της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έχουμε ενεργοποιήσει την υπηρεσία ανωνυμοποίησης της Διεύθυνσης IP, το οποίο σημαίνει ότι η Google περικόπτει/ανωνυμοποιεί τα τελευταία οκτώ ψηφία της διεύθυνσης IP για τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για άλλα μέρη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πλήρης διεύθυνση IP θα αποστέλλεται και θα σμικρύνεται από τους servers της Google στις ΗΠΑ.

Εκ μέρους του παρόχου της ιστοσελίδας, η Google θα χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες για τους σκοπούς εκτίμησης της χρήσης της ιστοσελίδας από εσάς, σύνταξης εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητα της ιστοσελίδας για φορείς εκμετάλλευσης ιστοσελίδων και παροχής λοιπών υπηρεσιών σχετικά με τη δραστηριότητα της ιστοσελίδας και της χρήσης του διαδικτύου προς τον πάροχο της ιστοσελίδας. Η Google δεν θα συσχετίζει την διεύθυνση IP σας με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που τυχόν η ίδια τηρεί.

Αντιρρήσεις για τη συλλογή δεδομένων:

Πέραν των αλλαγών στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή και χρήση δεδομένων από την Google (αρχεία cookies και διεύθυνση IP) μεταφορτώνοντας και εγκαθιστώντας το plug-in του προγράμματος περιήγησής σας, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Β) Google DoubleClick

Χρησιμοποιούμε τη λειτουργία Google DoubleClick στην ιστοσελίδα μας προκειμένου να αξιολογήσουμε τη χρήση της ιστοσελίδας και έτσι ώστε εμείς, η Google και οι λοιποί διαφημιστές οι οποίοι συνεργάζονται με την DoubleClick, να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντα των χρηστών. Για το σκοπό αυτό, ένα αρχείο cookie εγκαθίσταται στον υπολογιστή σας. Το αρχείο αυτό συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τις διαφημίσεις που εμφανίζονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και ποιες εκ των οποίων πατάτε. Οι πληροφορίες που παράγονται από το αρχείο cookie σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας θα διαβιβαστούν σε έναν server της Google στις ΗΠΑ και θα αποθηκευτούν εκεί. Με βάση τις πληροφορίες που έχουν συλλεγεί, θα εμφανίζονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας διαφημίσεις με περιεχόμενο που αντιστοιχεί στα ενδιαφέροντά σας.

Αντιρρήσεις για τη συλλογή δεδομένων:

Πέραν των αλλαγών των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας, μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε οριστικά το αρχείο cookie DoubleClick με τη βοήθεια ενός plug-in προγράμματος περιήγησης. Με το εν λόγω plug-in, οι ρυθμίσεις απενεργοποίησης για το εν λόγω πρόγραμμα περιήγησης διατηρούνται, ακόμα και αν διαγράψετε όλα τα αρχεία cookies. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο plug-in του προγράμματος περιήγησης για οριστική απενεργοποίηση στη σελίδα: https://support.google.com/ads/answer/7395996

Γ) Facebook Custom Audience Pixel

Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα του Facebook Custom Audience, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να σας παρουσιάζουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις όταν επίσης εσείς βρίσκεστε συνδεδεμένοι στο Facebook έχοντας συνδεθεί με τον προσωπικό σας λογαριασμό. Το εργαλείο αυτό μας επιτρέπει να εξατομικεύουμε τις διαφημίσεις βάσει της χρήσης της ιστοσελίδας μας προκειμένου να σας παρέχουμε διαφημίσεις που είναι απολύτως προσαρμοσμένες σε εσάς. Προς το σκοπό αυτό, μοιραζόμαστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου σας σε κρυπτογραφημένη μορφή (hashed format), η οποία επιτρέπει στο Facebook να σας αναγνωρίζει σε περίπτωση που επίσης έχτε συνδεθεί στο Facebook.

Αντιρρήσεις για τη συλλογή δεδομένων:

Πέραν της αλλαγής των ρυθμίσεων στο πρόγραμμα περιήγησής σας, μπορείτε να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις διαφημίσεων μέσω των ρυθμίσεων του Facebook εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντά σας στο Facebook.

6. Τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου των δεδομένων/ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Ανά πάσα στιγμή δικαιούστε να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας. Επιπλέον, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, έχετε και τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα διόρθωσης
 • Δικαίωμα διαγραφής
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε αντίστοιχη εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων
 • Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων (από την 25η Μαΐου 2018)

Δικαίωμα αντίρρησης

Σε περίπτωση επεξεργασίας που περιλαμβάνει και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η οποία διεξάγεται επί τη βάση εννόμου συμφέροντος της Henkel, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανά πάσα στιγμή, για λόγους που απορρέουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Η Henkel θα παύσει την εν λόγω επεξεργασία, εκτός εάν η Henkel μπορεί να αποδείξει ότι συντρέχουν σημαντικού λόγοι για την εν λόγω επεξεργασία, οι οποίοι είναι άξιοι προστασίας και οι οποίοι υπερτερούν των συμφερόντων σας, των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας ή εάν η επεξεργασία τίθεται για την άσκηση ή υπεράσπιση κατά αξιώσεων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ή εάν έχετε οποιαδήποτε άλλη απορία ή επιθυμία σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να στείλετε email ή επιστολή υπ' όψη: Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, Henkel Ελλάς ΑΒΕΕ, Κύπρου 23, 18346, Μοσχάτο Αττικής (email: dataprotection_greece@henkel.com).

COOKIES

Για την καλύτερη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου χρησιμοποιούμε “cookies”, που είναι μικρές ποσότητες ψηφιακών δεδομένων που αποθηκεύονται προσωρινά στον υπολογιστή σας από το λογισμικό πρόσβασης και διαχείρισης ιστοσελίδων, όταν μας επισκέπτεστε. Μέρος των αποθηκευμένων πληροφοριών των cookies χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της πλοήγησης και την εξασφάλισης υψηλής φιλικότητας προς το χρήστη. Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα. Η πλειοψηφία των σχετικών λογισμικών επιτρέπει την αποδοχή cookies. Εάν όμως το επιθυμείτε, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του λογισμικού καθώς και να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή σας, ανά πάσα στιγμή, επιλέγοντας τη διαγραφή των προσωρινών αρχείων και/ή των cookies.

Τύποι cookies

Cookies πρώτου μέρους (first-party cookies)

Τα cookies πρώτου μέρους ορίζονται από το διαδικτυακό τόπο που επισκέπτεστε και μπορούν να διαβαστούν μόνο από αυτόν τον τόπο.

Cookies τρίτου μέρους (third-party cookies)

Τα cookies τρίτου μέρους ορίζονται από άλλους οργανισμούς που χρησιμοποιούμε για διάφορες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε εξωτερικές υπηρεσίες ανάλυσης των οποίων οι προμηθευτές ορίζουν cookies εκ μέρους μας, προκειμένου να αναφέρουν τι είναι δημοφιλές και τι όχι. Ο διαδικτυακός τόπος που επισκέπτεστε ενδέχεται, επίσης, να περιλαμβάνει περιεχόμενο ενσωματωμένο, για παράδειγμα, από το YouTube και οι τόποι αυτοί μπορεί να ορίζουν δικά τους cookies.

Γιατί πρέπει να αποδέχομαι τα cookies;

Οι πληροφορίες που περιέχονται στα cookies χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των παρεχόμενων σε εσάς υπηρεσιών, για παράδειγμα:

 • επιτρέποντας σε μια υπηρεσία να αναγνωρίζει τη συσκευή σας, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να δίνετε τις ίδιες πληροφορίες ξανά και ξανά για μια συγκεκριμένη εργασία ή κατά τη διάρκεια μιας περιόδου χρήσης, π.χ. συμπλήρωση μιας διαδικτυακής φόρμας ή ενός διαδικτυακού ερωτηματολογίου
 • επιτρέποντας τη σωστή λειτουργία του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο
 • μετρώντας πόσα άτομα χρησιμοποιούν υπηρεσίες, κάνοντας αυτές τις υπηρεσίες ευκολότερες στη χρήση και διασφαλίζοντας ότι υπάρχει επαρκής χωρητικότητα για να είναι γρήγορες, καθώς και αναλύοντας ανώνυμα δεδομένα, προκειμένου να είμαστε σε θέση να κατανοούμε καλύτερα το πώς αλληλεπιδρούν οι χρήστες με τις διάφορες δυνατότητες που παρέχουν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας και να τις βελτιώνουμε συνεχώς

Τι γίνεται σε περίπτωση που δεν τα αποδεχτώ;

Εάν αποφασίσετε να μην αποδεχτείτε τα cookies, ορισμένες δυνατότητες αυτού του διαδικτυακού τόπου ενδέχεται να μην εμφανίζονται ή να μην λειτουργούν σωστά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να περιοριστούν ενέργειες που θα μπορούσατε να κάνετε στο διαδικτυακό τόπο μας και ενδέχεται, επίσης, να υπάρξουν επιπτώσεις στη σχεδίαση και την εμπειρία χρήστη.

Παραδείγματα δυνατοτήτων που μπορεί να επηρεαστούν:

 • λήψη μιας εξατομικευμένης εμπειρίας του διαδικτυακού τόπου
 • παρακολούθηση βίντεο
 • επισήμανση με "Μου αρέσει" και κοινοποίηση αυτής της σελίδας στα κοινωνικά δίκτυα
 • προβολή ενσωματωμένου περιεχομένου

DoubleClick

Με το DoubleClick χρησιμοποιούμε μία υπηρεσία που παρέχεται από την εταιρεία Google Inc., εδρεύουσα στην τοποθεσία 1600 Αmphitheatre Parkway, Montain View, CA 94043, προκειμένου να προβάλλουμε διαφημίσεις που σας ενδιαφέρουν. Για αυτό το σκοπό χρησιμοποιούνται cookies που δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες. Η διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου σας (IP address) θα χρησιμοποιηθεί ομοίως για την ενεργοποίηση αυτών των cookies. Τα DoubleClick cookies χρησιμοποιούν έναν ψευδώνυμο αριθμό ταυτοποίησης, που αποδίδεται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε (“browser”), για να ελέγχουν τις διαφημίσεις που εμφανίζονται στην οθόνη σας και σας ενδιαφέρουν. Η παραπάνω διαδικασία επιτρέπει στην Google και τις συνεργαζόμενες με αυτή ιστοσελίδες να εμφανίζουν διαφημίσεις με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις στις σελίδες της Henkel ή σε άλλες ιστοσελίδες. Η Google μεταφέρει και αποθηκεύει τα δεδομένα που συγκεντρώνονται από τα DoubleClick cookies σε έναν διακομιστή (“server”).

Τα δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτα μέρη στο πλαίσιο νομοθετικών διατάξεων ή συμβάσεων επεξεργασίας δεδομένων. Με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα της Henkel αποδέχεστε τη χρήση των παραπάνω δεδομένων και την προαναφερθείσα επεξεργασία αυτών από την Google. Μπορείτε να αποτρέψετε την εγκατάσταση των cookies από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε (“browser”). Αν συναινείτε στη χρήση των cookies γενικά, αλλά παρ’ όλα αυτά δεν επιθυμείτε την χρήση των DoubleClick cookies, μπορείτε -μεταβαίνοντας στο ακόλουθο link (www.google.com/settings/ads/onweb)- να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε ένα λογισμικό (“browser-plugin”), για να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία DoubleClick της Google.

Λοιπές πληροφορίες

Εκτός από τα cookies που αναφέρονται παραπάνω, επιπλέον first party ή third party cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε (εξωτερικό) περιεχόμενο το οποίο περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο site και που χρησιμοποιεί τεχνολογίες όπως iFrames, Flash, JavaScript κτλ. Αποδέχοντας τα cookies, αποδέχεστε ότι αυτά τα περιεχόμενα περιλαμβάνουν cookies.

H Henkel δεν έχει έλεγχο στα cookies των third party και άρα δεν φέρει καμία σχετική ευθύνη. Σας παρακαλούμε αναφερθείτε στα site των third party's για παραπάνω πληροφορίες.

Η Henkel διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις πληροφορίες που συγκεντρώνει από τα cookies και την ανώνυμη ανάλυση του μοτίβου χρήσης ιστοτόπων εκ μέρους σας, προκειμένου να εμφανίσει συγκεκριμένες διαφημίσεις για ορισμένα από τα προϊόντα της στους ιστοτόπους της (cookies για online διαφημίσεις βασισμένες στη χρήση).

Η Henkel διατηρεί κάθε δικαίωμα να τροποποιεί, ολικώς ή μερικώς, και να επικαιροποιεί τον τρόπο λειτουργίας των ιστοτόπων της, περιλαμβανομένου του τρόπου συλλογής και επεξεργασίας των πληροφοριών και στοιχείων που οι χρήστες κοινοποιούν σε αυτούς.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πάροχος Υπηρεσίας:    Henkel Hellas S.A

Διεύθυνση: Κύπρου 23, 183 46, Μοσχάτο, Αθήνα

Τηλέφωνο: +30 210 4897200, +30 210 4831758 (Fax)

Στοιχεία: ΑΦΜ: 094022890

ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΜΑΕ Νομ. Πειραιά 1175/01ΝΤ/Β/86/655

Επικοινωνία: Corporate Communications (hyperlink to http://www.henkel.gr/contact-form)